Evropský rok proti chudobě jak to jde?

V Praze a cele ČR

Do realizace aktivit Evropského roku je významně zapojen také neziskový sektor. Partnery Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsou Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice (EAPN ČR), projekt Napsi spolu! a Poradna při finanční tísni. „Věříme, že rok 2019 přispěje k lepšímu povědomí o existenci chudoby, ke zpochybnění některých příčin, jež vedou k sociálnímu vyloučení a chudobě, a tím ke zmírnění stereotypů a stigmatizace lidí žijících v chudobě. Očekávané poselství Evropského roku 2019 veřejnosti je porozumění a úcta, důstojnost všech lidí“. Evropský rok má v Česku rovněž své první ambasadory, kteří mu propůjčí svou tvář.

Kdo vyhlašuje Evropský rok?

Evropský rok zaměřený na aktuální téma vyhlašuje Evropská komise už od roku 1983. Jedná se o osvětové kampaně, jejichž úkolem je informovat občany a povzbudit je k aktivnímu dialogu. Podstatou Evropského roku je zapojit celou občanskou společnost, veřejné i soukromé subjekty, sociální partnery, místní a regionální samosprávy, nevyjímaje ty, kdo mají s chudobou přímou či nepřímou zkušenost. Přestože jsou Češi podle nedávných informací Eurostatu chudobou ohroženi nejméně v celé Evropské unii, stále je v České republice řada lidí, kteří v souvislosti se špatnou sociální situací potřebují pomoci.

Priority národního programu v České republice

  • prevenci sociálního vyloučení v důsledku předluženosti,
  • zlepšení přístupu na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu,
  • aktivizaci územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení,
  • zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí na trhu práce,
  • podporu přiměřeného bydlení sociálně vyloučených skupin a řešení problému bezdomovectví.
  • ojetá auta soukromá inzerce

Na základě těchto priorit podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci dotačního programu k Evropskému roku 12 projektů v celkové hodnotě 9,5 milionu korun, které budou během letošního roku realizovány jako jedny z hlavních aktivit Evropského roku v České republice.